Databáze výzkumných úkolůMokřadyFaunaFlóraGeologie geomorfologie půdaBiokoridoryLesyStaré a historické mapyNatura 2000Plánovač turistických trasTurismusPřehled dostupných vrstevInfrastruktura

Modul umožňuje zobrazení vrstvy prezentujíci výskyt (bodový) vybraných druhů zvířat v dané oblasti a vrstvy Atlas ptáků (ve formě mřížky čtverců 1,5 x 1,5 km s informací o pozorování). Vysvětlení symbolů používaných na mapě je dostupné v polštině i češtině.

Dodatečně je možné zobrazit několik vrstev jako podkladový materiál představující následující údaje:

• Ortofotomapa
• DMT
• Stínový reliéf
• Státní hranice
• Hranice KPN a KRNAP
• Ochranné pásmo Karkonoskiego Parku Narodowego
• Zvláště chráněnné oblasti Natura 2000
• Ptačí oblast Natura 2000
• Zonace
• Turistické cesty
• Vrstevnice
• Vrcholky

Pro oprávněné uživatele po přihlášení jsou dostupné vrstvy s pozemky a využívání území.

 


Fragment z tematické mapy modulu Flora ukazující výskyt (bodový) vybraných druhů zvířat.