Databáze výzkumných úkolůMokřadyFaunaFlóraGeologie geomorfologie půdaBiokoridoryLesyStaré a historické mapyNatura 2000Plánovač turistických trasTurismusPřehled dostupných vrstevInfrastruktura

Modul představuje umístění a typ území Natura 2000 v oblasti Krkonošského národního parku (oddělené v rámci programu, který má za cíl vytvoření společné sítí chráněných přírodních oblastí v Evropské unii). Dostupné jsou vrstvy s hranicemi PLB (Oblasti zvláštní ochrany ptáků - Směrnice o ptácích) a PLH (Zvláštních oblastí ochrany stanovišť - Směrnice o stanovištích). K dispozici je také vrstva s izolovanými oblastmi stanovišť Natura 2000 s legendou v polštině, češtině a angličtině.

Po přihlášení je pro oprávněné uživatele k dispozici vrstva, která představuje výskyt rostlinných druhů, které potřebují ochranu v podobě označení lokalit Natura, a také vrstvy pozemků a využití území.

• Ortofotomapa
• DMT
• Stínový reliéf
• Státní hranice
• Hranice KPN a KRNAP
• Ochranné pásmo KPN
• Zvláště chráněnné oblasti Natura 2000
• Ptačí oblast Natura 2000
• Zonace
• Turistické cesty
• Vrstevnice
• Vrcholky

 


Fragment tematické mapy modulu Natura 2000 znázorňující druhy stanovišť Natura 2000 a hranice lokalit Natura 2000 v rámci parku.