Databáze výzkumných úkolůMokřadyFaunaFlóraGeologie geomorfologie půdaBiokoridoryLesyStaré a historické mapyNatura 2000Plánovač turistických trasTurismusPřehled dostupných vrstevInfrastruktura

Modul představuje prostorové rozložení druhů rostlin v Krkonošském národním parku. Je v něm dostupná vrstva ukazující typy vegetace (s legendou v polštině, češtině nebo angličtině) na celém území parku a vrstva představující typy rostlinných společenstev v různých oblastech.

Po přihlášení jsou pro oprávněné uživatele k dispozici vrstvy prezentující bodovou a plošnou distribuci druhů rostlin a hub v parku, stejně jako vrstvy pozemků a využití území.

Dodatečně je možné zobrazit několik vrstev jako podkladový materiál představující následující údaje:

• Ortofotomapa
• DMT
• Stínový reliéf
• Státní hranice
• Hranice KPN a KRNAP
• Ochranné pásmo Karkonoskiego Parku Narodowego
• Zvláště chráněnné oblasti Natura 2000
• Ptačí oblast Natura 2000
• Zonace
• Turistické cesty
• Vrstevnice
• Vrcholky

 


Fragment tematické mapy z modulu Flora ukazující typy vegetace vyskytující se v parku.