Databáze výzkumných úkolůMokřadyFaunaFlóraGeologie geomorfologie půdaBiokoridoryLesyStaré a historické mapyNatura 2000Plánovač turistických trasTurismusPřehled dostupných vrstevInfrastruktura

Modul umožňuje zobrazit data z databáze BDOT (Baza Danych Obiektów Topograficznych - Databáze topografických objektů) poskytované Centrem pro geodetické a kartografické dokumentace. Vrstva obsahuje, mimo jiné, informace o hranicích správních celků, silniční a železniční síti, hydrografické síti, komplexech krajinného pokryvu a umístění budov a adresních míst. Data jsou zobrazena jako poloprůhledná vrstva umožňující současné zobrazení datového podkladu.

Dodatečně je možné zobrazit několik vrstev jako podkladový materiál představující následující údaje:

• Ortofotomapa
• DMT
• Stínový reliéf
• Státní hranice
• Hranice KPN a KRNAP
• Ochranné pásmo Karkonoskiego Parku Narodowego
• Zvláště chráněnné oblasti Natura 2000
• Ptačí oblast Natura 2000
• Zonace
• Turistické cesty
• Vrstevnice
• Vrcholky

Pro oprávněné uživatele po přihlášení jsou dostupné vrstvy s pozemky a využívání území.

 

Fragment tematické mapy z modulu Infrastruktury, který obsahuje informace obsažené v databázi BDOT.